Ogólny proces terapii biofeedback

Każda terapia ma swój własny przebieg (lub proces), zależny od osoby oraz trudności, z którą przychodzi. Dzięki spotkaniom możemy dostosować przebieg do potrzeb i możliwości (także czasowych), a także rozbudować terapię o elementy, na które oboje się zgodzimy (np. pomoc psychologiczną, naukę uważności). W każdym momencie mamy możliwość rozmowy o przebiegu terapii, jej kierunku i efektach. Z tego względu poniższy opis może się różnić od tego, co będziemy robić podczas spotkania.

Ogólny przebieg terapii:

 1. Wstęp – pierwszy kontakt. Wzajemne poznanie, poznanie problemu oraz przedstawienie ogólnego przebiegu terapii,
 2. Przedstawienie mechanizmu działania biofeedbacku w danym problemie oraz przedstawienie planu terapii,
 3. Nauka oddychania, uważności i praca z wartościami i motywacją,
 4. Test reakcji stresowych, kwestionariusze oraz diagnoza zmienności rytmu serca,
 5. Nauka biofeedback’u (oddech oraz w zależności od problemu: biofeedback zmienności rytmu serca, temperatury, przewodności elektrodermalnej)
  1. rozwiązywanie problemów i dostosowywanie terapii do potrzeb
  2. dodatki do terapii: współczucie, uważność, inne Twoje potrzeby (np. wizualizacje, ćwiczenie w stresującej sytuacji)
 6. Uogólnianie umiejętności biofeedback na życie,
 7. Podsumowanie efektów (wykresy, Twoje odczucia, kwestionariusze),
 8. Rzadsze spotkania podtrzymujące umiejętności oraz weryfikacja i kalibracja umiejętności po okresie przerwy.