Psyche - umysł, emocje i psychoterapia

Soma - ciało, fizjologia i choroby

Polis – relacje ze sobą i ludźmi

Nous - sens, wartości i duchowość